Topfoto
Mijn verzameling van Audio - Video en Meetgereedschap
Radio Bandrecorders Platenspelers Meetgereedschap Diverse Schema's Boeken Buizen Diversen Audio-Video Gastenboek Home
oldie
terug radio menu
  1. Type 87
  2. 2268
  3. RF 3311
  4. 1400 Satellit
  5. RTV 700
Grundig is een Duitse fabrikant van consumentenelektronica.
Het door Max Grundig opgerichte bedrijf had aanvankelijk zijn hoofdzetel in Furth en tegenwoordig in Neurenberg.
Het bedrijf gold als symbool van het West-Duitse wirtschaftswunder.
Grundig wordt gedreven door Grundig Intermedia GmbH, welke vennootschap een 100%-dochter is van de tot de Ko-groep behorende Turkse vennootschap Ar-elik A.S.
Geschiedenis / Oprichting
In 1930 begon Max Grundig met de verkoop van radio's onder de naam Radio-Vertrieb Furth, Grundig & Wurzer (RVF).
Na de Tweede Wereldoorlog zag hij dat er in West-Duitsland grote behoefte was aan radio's.
Hij omzeilde de strenge eisen van de geallieerden door de radio "Heinzelmann" als bouwpakket, dus als speelgoed, op de markt te brengen. In 1947 werd in Furth een fabriek gebouwd.
In 1951 produceerde Grundig de eerste televisietoestellen. Destijds was Grundig de grootste radiofabrikant in Europa.
Philips
In 1972 wijzigde de eigenaar haar rechtsvorm van een Gesellschaft mit beschrenkter Haftung (GmbH) in een Aktiengesellschaft (AG).
Philips Electronics N.V. verwierf geleidelijk meer aandelen in moedermaatschappij Grundig Verwaltungs GmbH (GVG) en verkreeg in 1993 uiteindelijk 60% van de aandelen, waarmee zij volledige zeggenschap kreeg in Grundig AG.
Philips verkocht haar aandelen in GVG in 1998 aan een Beiers consortium als gevolg van onbevredigende prestaties.
In 2003 raakte Grundig AG insolvent.
In 2004 kwam de curator met het Britse Alba Plc en het Turkse Beko Elektronik A.S. overeen om de afdeling Home Intermedia Systems voor een bedrag van ongeveer 80 miljoen euro over te dragen aan de Nederlandse joint venture Grundig Multimedia B.V., waarin Alba en Beko ieder 50% van de aandelen hielden.
In datzelfde jaar werd Grundig Intermedia GmbH opgericht als dochter van Grundig Multimedia.
In 2008 verkreeg Beko Elektronik de volledige zeggenschap over Grundig Multimedia,[4] en veranderde het haar naam in Grundig Elektronik A.S.
Deze vennootschap fuseerde in 2009 met haar moedermaatschappij Arelik A.S.
Grundig