Topfoto
Mijn verzameling van Audio - Video en Meetgereedschap
Radio Bandrecorders Platenspelers Meetgereedschap Diverse Schema's Boeken Buizen Diversen Audio-Video Gastenboek Home
oldie
terug radio menu
  1. 516
Ehrich & Graetz is een metaalfabriek opgericht in 1866 te Berlijn door Albert Graetz (1831-1901) en de koopman Emil Ehrich (?-1887) onder de naam "Lampen-Fabrik Ehrich & Graetz OHG" (E&G).
Het beeldmerk van de firma bestaat uit twee zeepaardjes met in het midden een zon en de firma initialen EG.
Aanvankelijk worden er (olie)lampen, branders en kooktoestellen voor vloeibare en gasvormige brandstoffen (petroleum,Spiritus en Stadsgas) geproduceerd.
In 1897 wordt de firma geleid door de Albert's zonen, Max Graetz en Adolf Graetz.
Het bedrijf groeit enorm snel en in 1899 wordt een fabriekscomplex gebouwd aan de huidige Elsenstrasse te Berlijn.
Het bedrijf heeft dan ook vestigingen in o.a. USA, Frankrijk, Engeland en Bombay.
Rond 1910-1916 wordt door Max Graetz de beroemde Petromax-lantaren ontwikkeld.
In 1925 worden ook radio's en andere elektrische apparaten geproduceerd onder o.a. de naam Graetzor.
Fritz GraetzIn, (zoon van Max) neemt in 1928 de leiding van de firma over.
In de Tweede Wereldoorlog draait de firma, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, mee in de oorlogsindustrie.
Met name door de inzet van dwangarbeiders uit o.a. Frankrijk, Rusland, en Nederland wordt een enorme omzet gehaald.
Rond 1942 worden de letters in het beeldmerk van de firma gewijzigd in alleen de G van Graetz.
Op 27 februari 1943 worden de joodse dwangarbeiders door de SS afgevoerd.
Eind april 1945 wordt de firma onteigend door het Russische leger.
Aan het einde van 1945 draait de firma echter al weer provisorisch met potten en pannen en ander klein metaalwerk.
In 1949 wordt de firma deel van "het volk", "VEB - VolksEigenerBetrieb" en sinds 1950 "VEB Fernmeldewerk, Berlin Treptow (RFFT)" Erich en Fritz Graetz stichten in 1948 in Altena Duitsland de firma Graetz op, als opvolger van het verloren gegane familiebedrijf in Berlijn.
Het bedrijf richt zich met name op de productie van radio's en tv-toestellen.
Maar ook de Petromax - een petroleum overdruklamp, ontwikkeld door Max Graetz - verkrijgt hier zijn laatste opleving.
In 1961 wordt dit bedrijf eigendom van Standard Elektrik Lorenz (SEL) AG en sinds 1987 eigendom van het Finse Nokia concern.
Graetz